Documentary series about the Sacraments of the Catholic Church

Included Sacraments:

  1. Baptism
  2. Eucharist
  3. Confirmation
  4. Reconciliation
  5. Anointing of the sick
  6. Marriage
  7. Holy orders

Nekaj fotografij iz filmov:

DVD z vsemi zakramenti bo kmalu na voljo pri zavodu Pridi.com, zavod za pastoralno dejavnost.