Podjetje HARCO d.o.o. je usmerjeno k visoki profesionalnosti in strokovnosti pri izvajanju celostnega inženiringa na področju gradenj.

Zaposlujemo vrhunske strokovnjake z odličnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi, vodenju in nadziranju večjih gradbenih projektov zasebnega in javnega značaja - stanovanjski, poslovni, storitveni, izobraževalni, zdravstveni objekti ter objekti javne uprave.

Naročnik: Harco d.o.o. harco.si
Režiser, vizalni efekti: Vid Planinc
Direktor fotografije: David Sipoš